Katalog över öppna och delade data

Här sammanställer vi öppna och delade data från våra datakällor. Vi strävar efter att följa de principer och riktlinjer som DIGG tagit fram, och att följa öppna standarder så långt det är möjligt. Materialet som är tillgängligt på denna sida är i första hand ämnat för intressenter som vill göra egna bearbetningar och tjänster med hjälp av data som hämtas från PRV. Besök även Sveriges dataportal, där DIGG samlar data från alla svenska myndigheter, samt den officiella portalen för europeiska data.

Datamängder
Titel Beskrivning Licens Format
Fulltext i XML från nya svenska nationella patentdokument Texten i nya nationella patentdokument OCR-behandlas och korrekturläses efter publiceringen. Denna datamängd innehåller texten från alla dokument som publicerats efter 2018-01-01, i form av XML-filer. Datamängden finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata En närmare beskrivning av datamängdens innehåll och format finns i filen "information.txt", som också finns på ftp-servern. CC0 1.0 XML (.xml) in a zip
Bibliografiska data för svenska patentdokument 2019- Denna datamängd innehåller bibliografiska uppgifter för alla svenska nationella patentdokument publicerade sedan 2019-01-01. Datamängden finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata En närmare beskrivning av datamängdens innehåll och format finns i filen "information.txt", som också finns på ftp-servern. CC BY 4.0 XML (.xml) in a zip
Export av varumärkesdatabasen PRV publicerar innehållet i Svensk Varumärkesdatabas via en samling filer som kan laddas ned från vår ftp-server. Datafilerna tillgängliggörs i XML-format, och uppdateras i sin helhet varje vecka. Tillhörande bildfiler (komprimerade i zip-arkiv) finns tillgängliga via en grundladdning som gjordes 2021-09-09, samt via veckovisa inkrementella uppdateringar som läggs i separata datummärkta underkataloger. Databasen finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Ytterligare dokumentation kring användning och format finns på ftp-servern i mappen "Documentation". CC0 1.0 XML (.xml)
Svensk Patenttidning Svensk patenttidning är tidningen för kungörelser om patentansökningar och patent som gäller i Sverige, inklusive europeiska sådana. Webbupplagan går att läsa i pdf-format. Den är även sökbar med hjälp av bibliografiska uppgifter eller ord i titeln. Här kan du bevaka dina konkurrenters svenska patentaktiviteter, informera dig om patentansökningar inom ett visst teknikområde, läsa svenska patentskrifter i pdf-format och mycket annat. Svensk patenttidning ges ut varje vecka och läggs ut på vår webbplats varje helgfri tisdag i pdf-format. CC0 1.0 PDF (.pdf)
Dokumentlistor Listor ("Authority files") över nummer och dokumenttyp ("kind code") på samtliga patentdokument som publicerats av PRV. För de dokument där dessa data finns tillgängliga ges även publiceringsdag, ansökningsnummer och ansökningsdag. CC0 1.0 XML (.xml) in a zip
IPC-klasser på svenska En lista med kortfattade beskrivningar på svenska av innehållet i klasserna i det internationella patentklassystemet IPC. CC0 1.0 PDF (.pdf)
Den tyska patentklasslistan (DPK) på svenska En lista på alla klasser i det tyska patentklassystemet (DPK, Deutsche Patentklassifikation). Varje klass har en länk till ett pdf-dokument som innehåller klassen och dess subklasser på svenska. En introduktion till det tyska klassystemet finns här: https://www.prv.se/sv/patent/e-tjanster/den-tyska-patentklasslistan-dpk/the-german-patent-classification-dpk-in-english/introduktion-till-det-tyska-klassystemet-dpk/ CC0 1.0 PDF (.pdf)
Den tyska patentklasslistan (DPK) på engelska En lista på engelska på alla klasser i det tyska patentklassystemet (DPK, Deutsche Patentklassifikation). Varje klass har en länk till ett pdf-dokument som innehåller klassen och dess subklasser på engelska. En introduktion till det tyska klassystemet finns här: https://www.prv.se/sv/patent/e-tjanster/den-tyska-patentklasslistan-dpk/the-german-patent-classification-dpk-in-english/introduktion-till-det-tyska-klassystemet-dpk/ CC0 1.0 PDF (.pdf)
Den tyska patentklasslistan (DPK) på tyska En lista på tyska på alla klasser i det tyska patentklassystemet (DPK, Deutsche Patentklassifikation). Varje klass har en länk till ett pdf-dokument som innehåller klassen och dess subklasser på tyska. En introduktion till det tyska klassystemet finns här: https://www.prv.se/sv/patent/e-tjanster/den-tyska-patentklasslistan-dpk/the-german-patent-classification-dpk-in-english/introduktion-till-det-tyska-klassystemet-dpk/ CC0 1.0 PDF (.pdf)
Konkordanslista mellan IPC och det tyska klassystemet (DPK) En grov konkordanslista mellan subklasserna i IPC (det internationella patentklassystemet) och det tyska patentklassystemet (DPK, Deutsche Patentklassifikation). Listan är i huvudsak baserad på en statistisk undersökning gjord av det tyska patentverket under åren 1972 och 1973. CC0 1.0 PDF (.pdf)
Dokumentkoder för svenska patentdokument En lista över de dokumentkoder ("kind codes") som används för att identifiera olika typer av svenska patentdokument. Koderna är i huvudsak baserade på WIPO:s standard ST.16. CC0 1.0 PDF (.pdf)
Aktinsyn Aktinsyn är PRV:s offentliga arkiv för patentansökningar, tilläggsskyddsärenden samt förlängda tilläggsskyddsärenden. Här kan du titta på originalhandlingar och vissa bibliografiska uppgifter i alla offentliga patentansökningar från 2004 och framåt. En patentansökan blir offentlig efter 18 månader från ansökans ingivningsdag, eller om prioritet åberopas, 18 månader från prioritetsdagen. Dokumenten öppnas direkt i arkivet eller laddas ner som pdf-filer. CC0 1.0 PDF (.pdf)
PRV Dataportal version 0.53
Hämta katalogen i maskinläsbart RDF-format
RDF Resource Description Framework Icon