Hoppa direkt till innehåll
PRV LOGO

Katalog över öppna och delade data

Här sammanställer vi öppna och delade data från våra datakällor. Vi strävar efter att följa de principer och riktlinjer som DIGG tagit fram, och att följa öppna standarder så långt det är möjligt. Materialet som är tillgängligt på denna sida är i första hand ämnat för intressenter som vill göra egna bearbetningar och tjänster med hjälp av data som hämtas från PRV. Besök även Sveriges dataportal, där DIGG samlar data från alla svenska myndigheter, samt den officiella portalen för europeiska data.

Datamängder
Titel Beskrivning Licens Format
Fulltext i XML från nya svenska nationella patentdokument Texten i nya nationella patentdokument OCR-behandlas och korrekturläses efter publiceringen. Denna datamängd innehåller texten från alla dokument som publicerats efter 2018-01-01, i form av XML-filer. Datamängden finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Ytterligare dokumentation kring användning och format finns på ftp-servern i mappen "Documentation". CC0 1.0 XML (.xml) in a zip
Bibliografiska data för svenska patentdokument 2019- Denna datamängd innehåller bibliografiska uppgifter för alla svenska nationella patentdokument publicerade sedan 2019-01-01. Datamängden finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Ytterligare dokumentation kring användning och format finns på ftp-servern i mappen "Documentation". CC BY 4.0 XML (.xml) in a zip
Fulltext från svenska patentdokument 1973-2017 Texten i nationella patentdokument som publicerades under åren 1973-2017 OCR-behandlades under 2019. Denna datamängd innehåller texten från ett dokument från varje ansökning som publicerades under den aktuella perioden, i form av XML-filer. Datamängden finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Ytterligare dokumentation kring användning och format finns på ftp-servern i mappen "Documentation". CC BY 4.0 CSV (.csv)
Nya svenska patentdokument Nya patentdokument publiceras varje vecka i samband med beslut och kungörelser i Svensk Patenttidning. Denna datamängd innehåller alla patentdokument som publicerats sedan 2022-01-01. Datamängden finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Katalog: NyaPatentDokument Ytterligare dokumentation kring innehåll och format finns på ftp-servern i mappen "Documentation". CC BY 4.0 PDF (.pdf)
Export av varumärkesdatabasen PRV publicerar innehållet i Svensk Varumärkesdatabas via en samling filer som kan laddas ned från vår ftp-server. Datafilerna och tillhörande bildfiler (komprimerade i zip-arkiv) tillgängliggörs i XML-format och uppdateras dagligen. De finns tillgängliga via ett fulluttag samt via dagliga inkrementella uppdateringar. Databasen finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Ytterligare dokumentation kring användning och format finns på ftp-servern i mappen "Documentation". CC0 1.0 XML (.xml)
Svensk Patenttidning Svensk patenttidning är tidningen för kungörelser om patentansökningar och patent som gäller i Sverige, inklusive europeiska sådana. Webbupplagan går att läsa i pdf-format. Den är även sökbar med hjälp av bibliografiska uppgifter eller ord i titeln. Här kan du bevaka dina konkurrenters svenska patentaktiviteter, informera dig om patentansökningar inom ett visst teknikområde, läsa svenska patentskrifter i pdf-format och mycket annat. Svensk patenttidning ges ut varje vecka och läggs ut på vår webbplats varje helgfri tisdag i pdf-format. CC0 1.0 PDF (.pdf)
Svensk Varumärkestidning Svensk Varumärkestidning publicerar alla nyregistrerade varumärken. Den hjälper dig att bevaka de registrerade varumärken som andra registrerar. Den innehåller även ändringar, rättelser, förnyelser, avförda varumärken och internationella varumärkesregistreringar. Svensk Varumärkestidning läggs ut i PDF-format på vår webbplats varje helgfri måndag. Denna datamängd innehåller alla nummer som publicerats sedan 1999-10-15. Datamängden finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Katalog: SvenskVarumärkestidning Ytterligare dokumentation om till exempel filformat finns på ftp-servern i mappen "Documentation". CC0 1.0 PDF (.pdf)
Svensk Designtidning I Svensk Designtidning publicerar PRV ny design som blivit registrerad i Sverige. Vi meddelar också ändringar och rättelser i designärenden under skyddstiden, förnyelser och avförda registreringar. Tidningen publiceras som PDF på vår webbplats varannan måndag. Denna datamängd innehåller alla nummer som publicerats sedan 2001. Datamängden finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Katalog: SvenskDesigntidning Ytterligare dokumentation om till exempel filformat finns på ftp-servern i mappen "Documentation". CC0 1.0 PDF (.pdf)
Dokumentlistor Listor ("Authority files") över nummer och dokumenttyp ("kind code") på samtliga patentdokument som publicerats av PRV. För de dokument där dessa data finns tillgängliga ges även publiceringsdag, ansökningsnummer och ansökningsdag. CC0 1.0 XML (.xml) in a zip
IPC-klasser på svenska En lista med kortfattade beskrivningar på svenska av innehållet i klasserna i det internationella patentklassystemet IPC. CC0 1.0 PDF (.pdf)
Den tyska patentklasslistan (DPK) på svenska En lista på alla klasser i det tyska patentklassystemet (DPK, Deutsche Patentklassifikation). Varje klass har en länk till ett pdf-dokument som innehåller klassen och dess subklasser på svenska. En introduktion till det tyska klassystemet finns här: https://www.prv.se/sv/patent/e-tjanster/den-tyska-patentklasslistan-dpk/the-german-patent-classification-dpk-in-english/introduktion-till-det-tyska-klassystemet-dpk/ CC0 1.0 PDF (.pdf)
Den tyska patentklasslistan (DPK) på engelska En lista på engelska på alla klasser i det tyska patentklassystemet (DPK, Deutsche Patentklassifikation). Varje klass har en länk till ett pdf-dokument som innehåller klassen och dess subklasser på engelska. En introduktion till det tyska klassystemet finns här: https://www.prv.se/sv/patent/e-tjanster/den-tyska-patentklasslistan-dpk/the-german-patent-classification-dpk-in-english/introduktion-till-det-tyska-klassystemet-dpk/ CC0 1.0 PDF (.pdf)
Den tyska patentklasslistan (DPK) på tyska En lista på tyska på alla klasser i det tyska patentklassystemet (DPK, Deutsche Patentklassifikation). Varje klass har en länk till ett pdf-dokument som innehåller klassen och dess subklasser på tyska. En introduktion till det tyska klassystemet finns här: https://www.prv.se/sv/patent/e-tjanster/den-tyska-patentklasslistan-dpk/the-german-patent-classification-dpk-in-english/introduktion-till-det-tyska-klassystemet-dpk/ CC0 1.0 PDF (.pdf)
Konkordanslista mellan IPC och det tyska klassystemet (DPK) En grov konkordanslista mellan subklasserna i IPC (det internationella patentklassystemet) och det tyska patentklassystemet (DPK, Deutsche Patentklassifikation). Listan är i huvudsak baserad på en statistisk undersökning gjord av det tyska patentverket under åren 1972 och 1973. CC0 1.0 PDF (.pdf)
Dokumentkoder för svenska patentdokument En lista över de dokumentkoder ("kind codes") som används för att identifiera olika typer av svenska patentdokument. Koderna är i huvudsak baserade på WIPO:s standard ST.16. CC0 1.0 PDF (.pdf)
Aktinsyn Aktinsyn är PRV:s offentliga arkiv för patentansökningar, tilläggsskyddsärenden samt förlängda tilläggsskyddsärenden. Här kan du titta på originalhandlingar och vissa bibliografiska uppgifter i alla offentliga patentansökningar från 2004 och framåt. En patentansökan blir offentlig efter 18 månader från ansökans ingivningsdag, eller om prioritet åberopas, 18 månader från prioritetsdagen. Dokumenten öppnas direkt i arkivet eller laddas ner som pdf-filer. CC0 1.0 PDF (.pdf)
PRV Dataportal version 0.72
Hämta katalogen i maskinläsbart RDF-format