Hoppa direkt till innehåll
PRV LOGO

Datamängd

 

Nya svenska patentdokument

Nya patentdokument publiceras varje vecka i samband med beslut och kungörelser i Svensk Patenttidning. Denna datamängd innehåller alla patentdokument som publicerats sedan 2022-01-01. Datamängden finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Katalog: NyaPatentDokument Ytterligare dokumentation kring innehåll och format finns på ftp-servern i mappen "Documentation".
Titel på engelska
New Swedish Patent Documents
Beskrivning på engelska
New patent documents are published every week, when different decisions and are announced in Svensk Patenttidning (the Swedish patent gazette). This data set contains all patent documents that have been published since 2022-01-01. The dataset is available from our ftp-server with the following connection information: URL: ftp://opendata.prv.se Username: OpenDataSource Password: opendata Path: NyaPatentDokument Further documentation about content and formats is available on the ftp-server in the folder "Documentation".
Nyckelord
Nyckelord på engelska
Tema
Rättvisa, rättsliga system och allmän säkerhet, Vetenskap och teknik
Språk
Uppdateringsfrekvens
Veckovis
Webbadress
Format
PDF (.pdf)
Licens
Identifierare
f1d9b7e5b5394b94bffd9924584240ea37ece6cecb1b45e0b481b410389e6239