Hoppa direkt till innehåll
PRV LOGO

Datamängd

 

Fulltext från svenska patentdokument 1973-2017

Texten i nationella patentdokument som publicerades under åren 1973-2017 OCR-behandlades under 2019. Denna datamängd innehåller texten från ett dokument från varje ansökning som publicerades under den aktuella perioden, i form av XML-filer. Datamängden finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Ytterligare dokumentation kring användning och format finns på ftp-servern i mappen "Documentation".
Titel på engelska
Full text from Swedish national patent documents 1973-2017
Beskrivning på engelska
The text of national patent documents published during the years 1973-2017 was identified by OCR during 2019. This data set contains the text from one document from each application that was published during that period, in the form of XML files. The dataset is available from our ftp-server with the following connection information: URL: ftp://opendata.prv.se Username: OpenDataSource Password: opendata Further documentation about usage and formats is available on the ftp-server in the folder "Documentation".
Nyckelord
Nyckelord på engelska
Tema
Vetenskap och teknik, Rättvisa, rättsliga system och allmän säkerhet
Språk
Svenska
Uppdateringsfrekvens
Andra
Webbadress
Format
CSV (.csv)
Licens
Identifierare
4b272b346c904d67b4ea44f9f10ebb66d31c941b722043c3a5e86a2d1257fb9a