Hoppa direkt till innehåll
PRV LOGO

Datamängd

 

Svensk Patenttidning

Svensk patenttidning är tidningen för kungörelser om patentansökningar och patent som gäller i Sverige, inklusive europeiska sådana. Webbupplagan går att läsa i pdf-format. Den är även sökbar med hjälp av bibliografiska uppgifter eller ord i titeln. Här kan du bevaka dina konkurrenters svenska patentaktiviteter, informera dig om patentansökningar inom ett visst teknikområde, läsa svenska patentskrifter i pdf-format och mycket annat. Svensk patenttidning ges ut varje vecka och läggs ut på vår webbplats varje helgfri tisdag i pdf-format.
Titel på engelska
The Swedish Patent Gazette
Beskrivning på engelska
The Swedish Patent Gazette is the newspaper for public notification about patent applications and patents relating to Sweden, including European ones. The online edition can be read in PDF format and is also searchable with the help of bibliographic data or words in titles. Here you can monitor your competitors' Swedish patent activities, familiarize yourself with patent applications in a particular technical area, read Swedish patent specifications in PDF format and much more. The Swedish Patent Gazette is also available in paper form in PRV's library. The Swedish Patent Gazette is published weekly and is available at our web every Tuesday.
Nyckelord
Nyckelord på engelska
Tema
Regeringen och den offentliga sektorn, Vetenskap och teknik
Språk
Svenska
Uppdateringsfrekvens
Veckovis
Webbadress
Format
PDF (.pdf)
Licens
Identifierare
2bbc7766c9224e9084da72c16e86097363b7bd0f9c2f4eb58d232b5e37cc26ac