Hoppa direkt till innehåll
PRV LOGO

Datamängd

 

Export av varumärkesdatabasen

OBS! PRV genomför denna vecka en förändring av ärendehanteringssystemet för varumärken. De nya produktionsfilerna för export av varumärkesdatabas kommer att vara tillgängliga i mappen TrademarkExport/NewExport/ från 2022-11-28 Ny uppdaterad dokumentation finns även tillgänglig i mappen TrademarkExport/NewExport/Documentation från 2022-11-21 VIKTIG! Läs dokumentationen noggrant Leveranserna av gamla dataformat kommer fortfarande att vara tillgängliga under en period men de kommer inte uppdateras PRV kommer att publicera innehållet i Svensk Varumärkesdatabas via en samling filer som kan laddas ned från vår ftp-server. Datafilerna och tillhörande bildfiler (komprimerade i zip-arkiv) tillgängliggörs i XML-format och uppdateras dagligen. De finns tillgängliga via ett fulluttag samt via dagliga inkrementella uppdateringar. Databasen finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Ytterligare dokumentation kring användning och format finns på ftp-servern i mappen "Documentation".
Titel på engelska
Trademark database export
Beskrivning på engelska
NOTE! PRV is implementing a change of the case management system for trademarks this week. The new production files for Trademark database export will be accessible in the folder TrademarkExport/NewExport/ from 2022-11-28 New updated documentation is also accessible in the folder TrademarkExport/NewExport/Documentation from 2022-11-21 IMPORTANT! Please read the documentation carefully The old data format deliveries will still be accessible for a period of time but not be updated PRV will publish the contents of the Swedish Trademark Database via a collection of files that can be downloaded from our ftp server. The data files and associated image files (compressed in zip archives) are made available in XML format and are updated daily. They are available via a full withdrawal as well as via daily incremental updates. The database is available from our ftp-server with the following connection information: URL: ftp://opendata.prv.se Username: OpenDataSource Password: opendata Further documentation about usage and formats is available on the ftp-server in the folder "Documentation".
Nyckelord
Nyckelord på engelska
Tema
Regeringen och den offentliga sektorn
Språk
Svenska
Uppdateringsfrekvens
Veckovis
Webbadress
Dokumentation
Format
XML (.xml)
Licens
Identifierare
e1fc1ed4d5174b9083b8e2013e53ba77817177c262d34c2a98234ed23a0611a2