Hoppa direkt till innehåll
PRV LOGO

Datamängd

 

Export av varumärkesdatabasen

PRV publicerar innehållet i Svensk Varumärkesdatabas via en samling filer som kan laddas ned från vår ftp-server. Datafilerna och tillhörande bildfiler (komprimerade i zip-arkiv) tillgängliggörs i XML-format och uppdateras dagligen. De finns tillgängliga via ett fulluttag samt via dagliga inkrementella uppdateringar. Databasen finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Ytterligare dokumentation kring användning och format finns på ftp-servern i mappen "Documentation".
Titel på engelska
Trademark database export
Beskrivning på engelska
PRV publishes the contents of the Swedish Trademark Database via a collection of files that can be downloaded from our ftp server. The data files and associated image files (compressed in zip archives) are made available in XML format and are updated daily. They are available via a full withdrawal as well as via daily incremental updates. The database is available from our ftp-server with the following connection information: URL: ftp://opendata.prv.se Username: OpenDataSource Password: opendata Further documentation about usage and formats is available on the ftp-server in the folder "Documentation".
Nyckelord
Nyckelord på engelska
Tema
Regeringen och den offentliga sektorn
Språk
Svenska
Uppdateringsfrekvens
Veckovis
Webbadress
Dokumentation
Format
XML (.xml)
Licens
Identifierare
e1fc1ed4d5174b9083b8e2013e53ba77817177c262d34c2a98234ed23a0611a2