Hoppa direkt till innehåll
PRV LOGO

Datamängd

 

Den tyska patentklasslistan (DPK) på engelska

En lista på engelska på alla klasser i det tyska patentklassystemet (DPK, Deutsche Patentklassifikation). Varje klass har en länk till ett pdf-dokument som innehåller klassen och dess subklasser på engelska. En introduktion till det tyska klassystemet finns här: https://www.prv.se/sv/patent/e-tjanster/den-tyska-patentklasslistan-dpk/the-german-patent-classification-dpk-in-english/introduktion-till-det-tyska-klassystemet-dpk/
Titel på engelska
The German Patent Classification (DPK) in English
Beskrivning på engelska
A list in English of all classes in the German Patent Classification (DPK, Deutsche Patentklassifikation). Each class has a link to a PDF document that contains the class and its subclasses in English. An introduction to the German Patent Classification (DPK) is available here: https://www.prv.se/en/patents/patent-online-services/the-german-patent-classification-dpk/the-german-patent-classification-dpk-in-english/introduction-to-the-german-patent-classification-dpk/
Nyckelord
Nyckelord på engelska
Tema
Vetenskap och teknik
Språk
Engelska
Uppdateringsfrekvens
Andra
Webbadress
Dokumentation
Format
PDF (.pdf)
Licens
Identifierare
43cbd68a99da4113b6a91acdf0cb8f03230d170b03254d1780bdf4c3d6ce459e