Hoppa direkt till innehåll
PRV LOGO

Datamängd

 

Svensk Varumärkestidning

Svensk Varumärkestidning publicerar alla nyregistrerade varumärken. Den hjälper dig att bevaka de registrerade varumärken som andra registrerar. Den innehåller även ändringar, rättelser, förnyelser, avförda varumärken och internationella varumärkesregistreringar. Svensk Varumärkestidning läggs ut i PDF-format på vår webbplats varje helgfri måndag. Denna datamängd innehåller alla nummer som publicerats sedan 1999-10-15. Datamängden finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Katalog: SvenskVarumärkestidning Ytterligare dokumentation om till exempel filformat finns på ftp-servern i mappen "Documentation".
Titel på engelska
Svensk Varumärkestidning (the Swedish Trademark Gazette)
Beskrivning på engelska
Svensk Varumärkestidning (the Swedish Trademark Gazette) publishes all newly registered trademarks. It helps you monitor the trademarks that other actors on the market register. It also contains alterations and corrections of registrations during the registration period, renewals and removed registrations. The gazette is published in PDF format on our website every Monday, in Swedish. This data set contains all issues that have been published since 1999-10-15. The dataset is available from our ftp-server with the following connection information: URL: ftp://opendata.prv.se Username: OpenDataSource Password: opendata Path: SvenskVarumärkestidning Further documentation, for example about file formats is available on the ftp-server in the folder "Documentation".
Nyckelord
Nyckelord på engelska
Tema
Regeringen och den offentliga sektorn, Vetenskap och teknik
Språk
Svenska
Uppdateringsfrekvens
Veckovis
Webbadress
Format
PDF (.pdf)
Licens
Identifierare
6f6a7fbac8a34b52b37f41846f973103e870a222f4cb4d7d95d46ca2ad667e55