Hoppa direkt till innehåll
PRV LOGO

Datamängd

 

Den tyska patentklasslistan (DPK) på svenska

En lista på alla klasser i det tyska patentklassystemet (DPK, Deutsche Patentklassifikation). Varje klass har en länk till ett pdf-dokument som innehåller klassen och dess subklasser på svenska. En introduktion till det tyska klassystemet finns här: https://www.prv.se/sv/patent/e-tjanster/den-tyska-patentklasslistan-dpk/the-german-patent-classification-dpk-in-english/introduktion-till-det-tyska-klassystemet-dpk/
Titel på engelska
The German Patent Classification (DPK) in Swedish
Beskrivning på engelska
A list in Swedish of all classes in the German Patent Classification (DPK, Deutsche Patentklassifikation). Each class has a link to a PDF document that contains the class and its subclasses in Swedish An introduction to the German Patent Classification (DPK) is available here: https://www.prv.se/en/patents/patent-online-services/the-german-patent-classification-dpk/the-german-patent-classification-dpk-in-english/introduction-to-the-german-patent-classification-dpk/
Nyckelord
Nyckelord på engelska
Tema
Vetenskap och teknik
Språk
Svenska
Uppdateringsfrekvens
Andra
Webbadress
Dokumentation
Format
PDF (.pdf)
Licens
Identifierare
48800191dcac47398634961dd1835cbf152e46ed5b75425ca68328e6cc18a4c9