Hoppa direkt till innehåll
PRV LOGO

Datamängd

 

Konkordanslista mellan IPC och det tyska klassystemet (DPK)

En grov konkordanslista mellan subklasserna i IPC (det internationella patentklassystemet) och det tyska patentklassystemet (DPK, Deutsche Patentklassifikation). Listan är i huvudsak baserad på en statistisk undersökning gjord av det tyska patentverket under åren 1972 och 1973.
Titel på engelska
Concordance between IPC and the German Patent Classification (DPK)
Beskrivning på engelska
A basic concordance table between the subclasses of the IPC (International Patent Classification) and the DPK (Deutsche Patentklassifikation, the German Patent Classification). The list is mainly based on statistics made by the German Patent and Trademark Office in 1972-1973.
Nyckelord
Nyckelord på engelska
Tema
Vetenskap och teknik
Språk
Svenska
Uppdateringsfrekvens
Andra
Webbadress
Format
PDF (.pdf)
Licens
Identifierare
1aaee603c46a4566ba0e7c2a4548ab5b23614417fd864c08a787db6d3daa1b6b