Hoppa direkt till innehåll
PRV LOGO

Datamängd

 

Svensk Designtidning

I Svensk Designtidning publicerar PRV ny design som blivit registrerad i Sverige. Vi meddelar också ändringar och rättelser i designärenden under skyddstiden, förnyelser och avförda registreringar. Tidningen publiceras som PDF på vår webbplats varannan måndag. Denna datamängd innehåller alla nummer som publicerats sedan 2001. Datamängden finns tillgänglig via vår ftp-server med följande inloggningsuppgifter: URL: ftp://opendata.prv.se Användare: OpenDataSource Lösenord: opendata Katalog: SvenskDesigntidning Ytterligare dokumentation om till exempel filformat finns på ftp-servern i mappen "Documentation".
Titel på engelska
Swedish Design Registration Journal
Beskrivning på engelska
In "Svensk Designtidning", PRV publishes new designs that have been registered in Sweden. We also announce amendments and corrections of design registrations during the protection period, renewals and lapsed registrations. The magazine is published as a PDF on our website every other Monday. This dataset contains all issues that have been published since 2001. The dataset is available from our ftp-server with the following connection information: URL: ftp://opendata.prv.se Username: OpenDataSource Password: opendata Path: SvenskDesigntidning Further documentation, for example about file formats is available on the ftp-server in the folder "Documentation".
Nyckelord
Nyckelord på engelska
Tema
Regeringen och den offentliga sektorn, Vetenskap och teknik
Språk
Svenska
Uppdateringsfrekvens
Var fjortonde dag
Webbadress
Format
PDF (.pdf)
Licens
Identifierare
648ecf971ad84f4082722da041de3ac7ff43bd3d0c0e43e08fc4fa231cee8a38