Hoppa direkt till innehåll
PRV LOGO

Datamängd

 

Aktinsyn

Aktinsyn är PRV:s offentliga arkiv för patentansökningar, tilläggsskyddsärenden samt förlängda tilläggsskyddsärenden. Här kan du titta på originalhandlingar och vissa bibliografiska uppgifter i alla offentliga patentansökningar från 2004 och framåt. En patentansökan blir offentlig efter 18 månader från ansökans ingivningsdag, eller om prioritet åberopas, 18 månader från prioritetsdagen. Dokumenten öppnas direkt i arkivet eller laddas ner som pdf-filer.
Titel på engelska
File Inspection
Beskrivning på engelska
File Inspection is PRV's public archive for patent applications, Supplementary Protection Certificate (SPC) and extensions of SPC. Here you can view original documents and certain bibliographic data in all the public patent applications from 2004 onwards. The documents can be opened directly in the archive or downloaded as PDF files. A patent application is available to the public 18 months after the filing date or if priority is invoked 18 months after the application was originally filed.
Nyckelord
Nyckelord på engelska
Tema
Regeringen och den offentliga sektorn, Vetenskap och teknik
Språk
Svenska
Uppdateringsfrekvens
Andra
Webbadress
Format
PDF (.pdf)
Licens
Identifierare
888c893c424148159b41c080653dce973aa8d488e22d42c3aded43618c300f85